Recertifikace

Recertifikace po 10 letech

Recertifikace po 10 letech

Podle EN ISO 9712 se po prvním období 5 let platnost certifikátu prodlužuje (příslušným Certifikačním orgánem) na dalších 5 let po předložení potvrzení o nepřerušené činnosti. Podrobnosti viz norma EN 9712. O prodloužení se je třeba žádat před uplynutím platnosti certifikátu u certifikačního orgánu.

Po uplynutí 10 let po první certifikaci následuje recertifikační proces, který je rozdílný pro stupeň 1+2 a stupeň 3.

Stupeň 1 + 2:

V případě, kdy se nemění výrobkový sektor (nerozšiřuje), kandidát skládá jen praktickou zkoušku v celém rozsahu.

Stupeň 3:

V systému EN 9712 lze recertifikaci v zásadě provést dvojím způsobem: a) zkouškou, nebo b) posouzením aktivit.

  1. Kandidát skládá recertifikační zkoušku stupeň 3, na což má 2 pokusy (zkouška a dvě opakování).
  2. Kandidát předloží Certifikačnímu orgánu „balík“ dokumentů, které mají jako celek dostatečně a průkazně dokládat jeho profesionální aktivity v příslušné metodě (měřeno počtem bodů). Na základě systému kreditních bodů (celkový minimálně požadovaný počet) Certifikační orgán posoudí jeho aktivity s konečným závěrem: ano / ne. V případě, že kandidát v prvním pokusu o recertifikaci cestou kreditů neuspěje, zbývá mu pak už jen uspět složením recertifikační zkoušky jedním pokusem.

Je odpovědností každého majitele certifikátu, aby si sám hlídal platnost svého certifikátu a včas se přihlásil u Certifikačního orgánu k recertifikaci!

Jestliže pracovník neuspěje v recertifikačním procesu, musí skládat celou novou kvalifikační zkoušku stupeň 3.

Struktura recertifikační zkoušky (jen písemná)

Zkouška se skládá zvlášť pro každou metodu. Test obsahuje min. 20 + 5 otázek, z nichž první část je orientována na práci s EN normami, které se vyskytují v praxi v příslušné metodě a sektoru. Druhá část otázek je zaměřena na základní znalosti kvalifikačního systému EN ISO 9712. Příslušné technické normy jsou k dispozici. Kandidát musí dosáhnout min. 70%.

Aktuální aspekty recertifikace

Kreditní systém má svoje výhody i nevýhody. Na jedné straně sice odpadá písemná recertifikační zkouška, ale na druhé straně je na rozhodnutí certifikačního orgánu, jak posoudí přiložené dokumenty, tj. jestli žadatel dosáhl potřebného počtu kreditů.

Recertifikace zkouškou je naproti tomu jednoznačná záležitost. Dvakrát příjemné to jistě není. Pro pracovníky, kteří jsou v oboru aktivní, to ale určitě neznamená vstupovat na kriticky tenký led.

V obou případech se nově (EN ISO 9712) bude vyžadovat věrohodné dokladování praktické činnosti v metodě ve st. 2 během posledních pěti let. Nebo je nutno absolvovat praktickou zkoušku ve st.2. Viz přiložená informace – webová stránka SECTOR Cert.

QC Plzeň nabízí dvoudenní konzultace jako přípravu na recertifikační zkoušky. Zájemci obdrží recertifikační školící materiály a mohou si vědomosti ověřovat na účelově sestavených cvičných testech.

Přínos kurzu

Udržení kvalifikace v oboru s obnovením platnosti příslušného certifikátu.

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.

Místo konání

  • Plzeň