KONZULTACE PŘED ZKOUŠKOU L3

Konzultace

Pro účastníky kvalifikačních zkoušek stupeň 3 organizuje QC Plzeň tematické semináře, označené jako KONZULTAČNÍ DNY.

Konzultační dny pro nedestruktivní metody odpovídají svým obsahem (nikoli ale v celé šíři) obecně požadavkům na školení stupně 3. Přejímají důležité prvky a strukturu školení u SECTOR Cert.

Účel kurzu

Cílem konzultačních dnů je organizovat otevřené diskuze o tématech souvisejících s kvalifikací stupeň 3 v NDT. V programu konzultací mají přednost témata, která bezprostředně souvisí s požadavky na znalosti při zkoušce NDT u SECTOR Cert.

Programové možnosti konzultací

a) kvalifikace v jednotlivých nedestruktivních metodách MT, PT, UT, RT, VT a Basic:

  • struktura studijních materiálů – skript
  • jednotlivé části kvalifikační zkoušky (tj. díly D1, E a F, resp. díly A, B a C základní zkoušky Basic)
  • ověření znalostí v písemných testech pokrývajících vždy příslušnou část kvalifikační zkoušky v metodě NDT. Otázky svým charakterem odpovídají ostrým zkušebním otázkám.

b) recertifikace po 10 letech zkouškou v nedestruktivních metodách MT, PT, UT, RT, VT:

  • struktura recertifikačních skript
  • jednotlivé části recertifikační zkoušky (specifická část, definice základních pojmů, systém kvalifikace EN ISO 9712, EN 17024)
  • ověření znalostí v písemných testech pokrývajících příslušnou část recertifikační zkoušky v metodě NDT. Otázky svým charakterem odpovídají ostrým zkušebním otázkám.

Konzultační dny vypisujeme vždy na 1 týden, tj. 5 dní

  • Doba trvání konzultací pro kvalifikaci v 1 metodě NDT je zpravidla 3 dny
  • Doba trvání konzultací pro recertifikaci v 1 metodě NDT je zpravidla 2 dny

Program konzultací se sestavuje vždy podle počtu a zájmu uchazečů o jednotlivé metody NDT. Zahrnuje i možnost, že konzultace některých témat mohou probíhat společně pro více nedestruktivních metod (cca 2–4 hodiny). Týká se to především těch, kteří mají zájem o 2 metody najednou, nebo o recertifikační konzultace typu (B) pro více metod najednou v rámci jednoho termínu.

Rozsah konzultačních dnů není povinný, záleží na každém uchazeči, kolik času má možnost a potřebu konzultacím věnovat.

Přínos kurzu

Budete připraveni pro úspěšné složení zkoušky NDT pro stupeň 3 a zároveň obdržíte studijní materiály – skripta stupně 3 pro vybranou metodu.

Místo konání

  • Plzeň