EN vs. Snt

Informace pro stupeň 3 EN vs. SNT

Na základě častých dotazů jsme se rozhodli Vás seznámit s podstatnými body amerického dokumentu SNT-TC-1A (dále jen SNT). Podrobný popis naleznete v našich školicích materiálech QC – Basic (díl A1).

SNT není kvalifikační norma

Jedná se o doporučení, které se vynucuje u výrobců dodávajících do americké sféry vlivu (tlakové nádoby, letectví, chemie).

Certificate Holder musí mít SNT

SNT se v praxi zpravidla uplatňuje, jen když je vyžadován přímou dominancí, nikoli českým odběratelem. Nejlépe se SNT demonstruje na skutečném ASME kódu v případě certifikovaného výrobce s právem používat razidlo. Výrobce, který pouze dodává pro certifikovaného výrobce (Certificate Holder), nemusí sám mít zaveden systém SNT, postačí mu EN ISO 9712. Certificate Holder ale SNT mít musí.

jako ASME není nutné mít kvalifikaci st. 3 podle SNT

(tj. bez razidla a přímé dominance)

Konkrétní požadavky jsou věcí dohody

S výjimkou výše uvedených oblastí a globálně uplatňované kvalifikační normy EN ISO 9712 ztratil předpis SNT prakticky v Evropě (i u nás) svůj význam. Konkrétní požadavky v tomto ohledu jsou věcí dohody mezi výrobci a odběrateli. V samotných USA SECTOR Cert pořádá kvalifikační kurzy a zkoušky dle ISO EN 9712.

Počet nedestruktivních metod

SNT má každé 3-4 roky nové vydání. Význam však má počet nedestruktivních metod, které jsou momentálně na seznamu, neboť kvalifikace stupně 3 dle SNT znamená prokázat znalosti z ostatních NDT metod na dvojkové úrovni, které jsou aktuálně v SNT uváděny. Viz díl B5 ve zkoušce Basic.

Rozšíření kvalifikace st. 3 dle EN ISO 9712 o SNT

SECTOR Cert nově do testů navíc zařazuje ty části zkoušky, které kandidáti ve standardní zkoušce nemají, viz. Basic a Metoda. Hodnocení částí SNT se provádí odděleně, takže zájemci o EN+SNT se např. sice část SNT složit nepodaří, ale zkoušku EN přesto úspěšně složit může. Ovšem naopak platnost složení SNT je vázána na složení EN!

Kvalifikace st. 2 dle EN ISO 9712 vs. SNT

Kompetentní pracovník (stupně 3 dle SNT) výrobce porovná obsah EN kvalifikace stupně 2 dotyčných pracovníků s požadavky Written Practice zaměstnavatele (WP). Zjištěné rozdíly vyřeší školením a specifickým testem, případně nařídí dodatečnou praktickou zkoušku.

Pracovníky ve své vlastní odborné kompetenci (stupeň 3) podrobí školení či dodatečné interní zkoušce. Jejich kompetenci posoudí a vyhovujícím vystaví certifikáty dle WP.

Odpovědnost za kvalifikační aktivity pracovníka stupně 3 nese vždy zaměstnavatel, protože jen zaměstnavatel certifikuje (byť formálně prostřednictvím vlastního nebo externího pracovníka stupně 3).